Liên Hệ

SEMBA-NFC VIETNAM CO.,LTD

  • Địa chỉ: 64 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, VN
  • SDT: (+84)28 668 49655
  • Mail: mail.info@semba-nfc.com.vn
  • Thời gian: T2-T6 (8:30AM-17:30PM)

Liên hệ với chúng tôi